Zabezpečujeme odvoz, dovoz a recykláciu olejov a tukov - image

Zabezpečujeme odvoz, dovoz a recykláciu olejov a tukov

Pre reštaurácie, mestá a občanov

34000
Odberových miest
Spoločne pomáhame našej planéte
Sme líder na trhu v oblasti ekologickej recyklácie použitých kuchynských olejov zo stravovacích prevádzok a od občanov. Vďaka nám už pätnásť rokov odpadové oleje neškodia v potrubí ani v prírode, práve naopak, sú opäť užitočné ako biopalivo druhej generácie.
VIAC O SPOLOČNOSTI
splash 1
Olejový servis - image
Olejový servis
Poskytujeme komplexné služby pre väčšinu gastro prevádzok pôsobiaca okrem Českej republike aj na Slovensku a v Poľsku. Použitý olej vykupujeme férovo, výhodne dodávame kvalitné čerstvé oleje. Vďaka našej prepracovanej logistike včas poznáme vaše potreby a ako priamy spracovateľ zaručujeme ekologické využitie odpadových olejov.
Triedimolej.sk - image
Triedimolej.sk
Záleží nám na tom, aby ani kvapka použitého oleja nevyšla nazmar, alebo sa nedostala do kanalizácie či odpadových vôd. Preto sme založili projekt Triedim olej, ktorého cieľom je naučiť všetkých občanov, aby nevyhadzovali použitý kuchynský olej zo svojich domácností a dali mu šancu znovu poslúžiť.
splash 1

Čo robíme s olejom?

Všetok zozbieraný odpadový olej zo stravovacích prevádzok a od občanov spracúvame na druhotné použitie. Po dôkladnom viacstupňovom očistení v našom závode sa z neho v rafinérii vyrába prísada do bionafty druhej generácie, alebo plne recyklované letecké palivo.
VIAC O RECYKLÁCII
splash 1

Sme spoločnosť
Trafin Oil

Sme česká spoločnosť pôsobiaca okrem Českej republiky aj na Slovensku a v Poľsku. Už od roku 2007 myslíme na každú kvapku použitého oleja, ktorú možno zmysluplne recyklovať a prispieť tak k zlepšeniu stavu našej planéty.
VIAC O SPOLOČNOSTI