Čo je projekt<br>Triedim olej? - image

Čo je projekt
Triedim olej?

Každá kvapka sa počíta, aj tá malá z domácej kuchyne. Preto chceme všetkých občanov naučiť, že ani použitý olej z domácností nemusí skončiť ako nebezpečný odpad v kontajneri, kanalizácii alebo v prírode. Naopak, je to cenná surovina, ktorej sa dá pomerne ľahko dať druhý život.

Obciam a ich občanom ponúkame komplexné služby – v uliciach miest a obcí rozmiestňujeme čoraz viac verejných nádob na olej, pravidelne ich odvážame a ich obsah využívame na výrobu suroviny pre moderné biopalivá.

Spolupracujeme s obcami

Spolupracujeme s obcami
Veci dávajú zmysel len vtedy, keď im skutočne rozumieme. Preto sa snažíme pomocou vlastných materiálov ľuďom dôkladne vysvetliť, prečo a ako je dobré triediť oleje. Pre deti aj dospelých, pre každého nájdeme vhodnú formu.

Vzdelávame verejnosť

Vzdelávame verejnosť

Ochrana
kanalizácie
a prírody

Vďaka našim aktivitám sa nám spoločne čoraz viac darí brániť tomu, aby sa odpadový olej dostal tam, kam nepatrí. A nielen to. Recykláciou už vyprodukovaných materiálov tiež šetríme cenné zdroje a výrazne znižujeme množstvo vypúšťaných emisií CO2.
PREČO TRIEDIŤ OLEJ