Kariéra

Kontakty

Trafin Oil SK, s.r.o.

Sidónie Sakalovej 190/30, 014 01 Bytča

IČO 47313382     DIČ SK2023813044

Spoločnosť Trafin Oil, s.r.o.  je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu V Žiline  č. 59447/L

ponuka.objednavky@trafinoil.sk

alebo zavolajte od pondelka do piatku  Volaj olej zadarmo na 0800 700 070