hero - image

Spoločne pomáhame planéte

Z vášho odpadového oleja šetrne vytvárame surovinu na výrobu moderných biopalív pre lietadlá a autá. Spoločne tak šetríme prírodné zdroje a redukujeme množstvo skleníkových plynov vypúšťaných do ovzdušia.
Triedením olejov znižujete množstvo CO2 podobne ako výsadbou stromov:
40 litrov vytriedeného oleja
=
10 nových stromov
mlha2 mlha3 mlha4 mlha5