Trafin Oil SK, s.r.o.
Sidónie Sakalovej 190/30,
014 01 Bytča
IČO 47313382
DIČ SK2023813044

Spoločnosť Trafin Oil, s.r.o. je zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu V Žiline č. 59447/L


ponuka.objednavky@trafinoil.sk

INFOLINKA ZDARMA


0800 700 070


Napíšte nám