Biologický odpad z kuchyne: Ako sa kategorizuje, zbiera a likviduje?

Admin Účet | 9.12.2022
Biologický odpad z kuchyne: Ako sa kategorizuje, zbiera a likviduje? - Fotka

Biologický odpad sa v minulosti na Slovensku nijako špeciálne neseparoval. Neuvážlivo a nešetrne sa vyvážal na skládky spolu s komunálnym odpadom. Z hľadiska ochrany životného prostredia je však takéto riešenie maximálne nevhodné. Pod nánosmi iných smetí totiž nemá dostatok kyslíka na prirodzený rozklad. Dochádza tak k jeho hnitiu a produkovaniu škodlivého metánu, ktorý patrí medzi agresívne skleníkové plyny. Významnou mierou sa tak prispieva ku globálnemu otepľovaniu. 

Vedeli ste, že biologický odpad tvorí v priemere 40 až 45 % komunálneho odpadu?

Zdroj obrázka: freepik.com

Novela zákona o odpadoch 

Od roku 2021 platí na Slovensku novela zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z., ktorá ukladá samosprávam povinnosť triediť biologicky rozložiteľný odpad. Musia tak zabezpečiť zberné nádoby pre domácnosti, odvoz a ekologickú likvidáciu bioodpadu. 

Viaceré samosprávy však požiadali o odklad tejto povinnosti. V niektorých častiach Slovenska sa tak biologický odpad, bohužiaľ, ešte stále neseparuje. 

Povinnosti gastro prevádzok

Téma bioodpadu sa netýka len samospráv a domácností, ale aj gastro prevádzok. Podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch si podnikatelia pôsobiaci v gastro sektore musia zabezpečiť zber a odvoz biologicky rozložiteľného odpadu sami. Túto povinnosť za nich neplní samospráva, ako je to v prípade domácností. Zároveň je zakázané vyhadzovať biologicky rozložiteľné zvyšky do komunálneho odpadu, resp. vylievať použité oleje do kanalizácie. Za nesplnenie týchto požiadaviek môže byť udelená pokuta vo výške 800 až 80 000 eur.

Zdroj obrázka: freepik.com

Čo je to biologický odpad? 

Pod pojmom biologický odpad sa myslia všetky druhy odpadu, ktoré majú prírodný charakter. Tie sú kategorizované do 3 skupín. 

Biologický odpad z kuchyne 

Za biologický odpad z kuchyne sa považujú všetky zvyšky z jedál či potraviny po záručnej lehote. Patrí sem napríklad zelenina, ovocie či aj novinový papier spolu s papierovými vreckovkami. V neposlednom rade, biologickým odpadom z kuchyne sú aj škrupiny z vajíčok a zvyšky kávy či čajov. 

Jedlé tuky a oleje 

Špeciálnou kategóriou biologického odpadu sú čisté jedlé tuky a oleje, ktoré sa dajú taktiež ekologicky zhodnocovať. 

Biologický odpad zo záhrady 

No a treťou kategóriou biologického odpadu je biologický odpad zo záhrady. Ten môže mať podobu pokosenej trávy, drevených a kvetinových zvyškov, popola, listov alebo zhnitej zeleniny a ovocia.

Zdroj obrázka: pixabay.com

Ako sa likviduje biologicky rozložiteľný odpad z kuchýň a stravovní? 

Biologicky rozložiteľný odpad z kuchyne sa na Slovensku zhodnocuje 2 spôsobmi. Buď sa premieňa na kompost vo veľkých priemyselných kompostárňach, alebo sa v bioplynových staniciach transformuje na teplo či elektrickú energiu. Triedením biologického odpadu je tak možné prispieť k lepšej budúcnosti nás všetkých. 

Zber biologicky rozložiteľného odpadu z gastro prevádzok

Čo sa týka biologicky rozložiteľného odpadu z reštauračných prevádzok, tak každý podnikateľ pôsobiaci v gastro sektore je povinný zabezpečiť si nádoby, ktoré budú vyhradené na zber zvyškov z kuchyne, olejov či tukov. Takéto nádoby na biologický odpad majú charakteristickú hnedú farbu.

Zdroj obrázka: freepik.com

No a na záver je potrebné podotknúť, že ako gastro prevádzka máte zároveň povinnosť uzatvoriť zmluvu so spoločnosťou, ktorá je oprávnená na zber biologického odpadu. V tomto smere sa viete obrátiť na nás. Zabezpečíme vám totiž včasný a spoľahlivý odvoz a ekologickú likvidáciu kuchynského odpadu či starého oleja – spolu s vedením všetkej príslušnej evidencie. A aby toho nebolo málo, vieme sa postarať napríklad aj o dovoz nového čistého oleja. Všetko úsilie tak môžete naplno a bez starostí vrhnúť do prosperovania vášho podniku.

Mohlo by sa vám páčiť

8 pravidiel, ako správne vyprážať + 3 recepty na TOP vyprážané jedlá - image
3.4.2023
8 pravidiel, ako správne vyprážať + 3 recepty na TOP vyprážané jedlá
Nie je šalát ako šalát! Základom toho najlepšieho je kvalitný olej - image
31.3.2023
Nie je šalát ako šalát! Základom toho najlepšieho je kvalitný olej
Ako zvýšiť návštevnosť vašej reštaurácie? Tieto tipy by ste mali poznať! - image
31.3.2023
Ako zvýšiť návštevnosť vašej reštaurácie? Tieto tipy by ste mali poznať!
Ako na zdravé vyprážanie bez oleja? Tieto metódy stoja za pozornosť! - image
31.3.2023
Ako na zdravé vyprážanie bez oleja? Tieto metódy stoja za pozornosť!
Kto môže využiť zber použitého kuchynského oleja? - image
31.3.2023
Kto môže využiť zber použitého kuchynského oleja?
Rastlinné verzus živočíšne tuky: Aké sú medzi nimi rozdiely? - image
31.3.2023
Rastlinné verzus živočíšne tuky: Aké sú medzi nimi rozdiely?
Hydrogenácia tukov a transmastné kyseliny: Čo o nich musíte vedieť? - image
31.3.2023
Hydrogenácia tukov a transmastné kyseliny: Čo o nich musíte vedieť?
Prečo sa zbiera použitý kuchynský olej? - image
31.3.2023
Prečo sa zbiera použitý kuchynský olej?
Rafinované verzus za studena lisované oleje: Aké sú medzi nimi rozdiely? - image
31.3.2023
Rafinované verzus za studena lisované oleje: Aké sú medzi nimi rozdiely?
Čo robiť s použitým olejom? Spoznajte možnosti jeho ekologickej likvidácie - image
31.3.2023
Čo robiť s použitým olejom? Spoznajte možnosti jeho ekologickej likvidácie
Čo je to použitý kuchynský olej a aké riziká sú s ním spojené? - image
31.3.2023
Čo je to použitý kuchynský olej a aké riziká sú s ním spojené?
Čo je to vlastne použitý olej? Toto by ste o ňom mali vedieť! - image
31.3.2023
Čo je to vlastne použitý olej? Toto by ste o ňom mali vedieť!
Prečo sú tuky dôležité pre ľudský organizmus? - image
31.3.2023
Prečo sú tuky dôležité pre ľudský organizmus?
Aký rastlinný olej je najlepší? Tieto druhy sa oplatí používať! - image
31.3.2023
Aký rastlinný olej je najlepší? Tieto druhy sa oplatí používať!
Ako separovať kuchynský bioodpad? Poradíme vám, čo do neho patrí a čo nie - image
31.3.2023
Ako separovať kuchynský bioodpad? Poradíme vám, čo do neho patrí a čo nie
Ako prebieha zber použitého kuchynského oleja na Slovensku? - image
31.3.2023
Ako prebieha zber použitého kuchynského oleja na Slovensku?
Ako dlho sa môže skladovať použitý kuchynský olej? - image
31.3.2023
Ako dlho sa môže skladovať použitý kuchynský olej?
Ako sa prepravuje použitý kuchynský olej z gastro prevádzok? - image
31.3.2023
Ako sa prepravuje použitý kuchynský olej z gastro prevádzok?
Naplní použitý kuchynský olej svoj potenciál aj v roku 2023? - image
31.3.2023
Naplní použitý kuchynský olej svoj potenciál aj v roku 2023?
Výber najlepších olejov na vyprážanie, varenie, fritovanie a pečenie - image
31.3.2023
Výber najlepších olejov na vyprážanie, varenie, fritovanie a pečenie
7 výhod spolupráce so spoločnosťou, ktorá zabezpečuje zber použitého oleja - image
9.12.2022
7 výhod spolupráce so spoločnosťou, ktorá zabezpečuje zber použitého oleja
Olivový olej: Je vhodný aj na vyprážanie? - image
9.12.2022
Olivový olej: Je vhodný aj na vyprážanie?
Akú súvislosť má použitý kuchynský olej so zákonom a životným prostredím? - image
9.12.2022
Akú súvislosť má použitý kuchynský olej so zákonom a životným prostredím?
Ekologická reštaurácia: Ako chrániť planétu, znížiť náklady a osloviť viac zákazníkov? - image
9.12.2022
Ekologická reštaurácia: Ako chrániť planétu, znížiť náklady a osloviť viac zákazníkov?
Ktoré faktory vplývajú na úspech reštaurácie? Úlohu zohráva aj olej! - image
9.12.2022
Ktoré faktory vplývajú na úspech reštaurácie? Úlohu zohráva aj olej!
Viete, ako sa vyrába kuchynský olej? Tieto zaujímavosti sa oplatí poznať! - image
9.12.2022
Viete, ako sa vyrába kuchynský olej? Tieto zaujímavosti sa oplatí poznať!
Prečo je recyklácia použitého oleja a ekológia taká dôležitá? - image
9.12.2022
Prečo je recyklácia použitého oleja a ekológia taká dôležitá?
Ako v spoločnosti TrafinOil dbáme na dobré vzťahy s našimi klientmi? - image
9.12.2022
Ako v spoločnosti TrafinOil dbáme na dobré vzťahy s našimi klientmi?
Ako rozpoznať kvalitný gastro podnik? Všímajte si týchto 6 znakov! - image
9.12.2022
Ako rozpoznať kvalitný gastro podnik? Všímajte si týchto 6 znakov!