Čo je to vlastne použitý olej? Toto by ste o ňom mali vedieť!

S pojmom použitý olej sa pri našej práci stretávame každý jeden deň. Do kontaktu s ním však nepochybne prichádzate aj vy. Stačí, že si občas niečo pripravíte na panvici, prípadne sa preveziete autom. Čo sa vlastne s olejom deje, keď je vystavený vysokým teplotám alebo iným okolitým vplyvom? A ako sa dá efektívne recyklovať?

oil g669a2f1ec 1920

Ako vzniká použitý kuchynský olej?

Pod pojmom použitý olej sa najčastejšie myslí olej, ktorý už bol nejakým spôsobom zužitkovaný – teda stratil svoje ideálne vlastnosti. Napríklad, pražili sa na ňom hranolky vo fritéze.

Degradácia oleja vplyvom tepla

Existuje veľa druhov olejov, ktoré sa líšia svojím chemickým zložením. Reťazce obsahujú viacero látok predurčujúcich odolnosť voči vysokým teplotám. Z hľadiska výdrže sú najlepšie rafinované oleje. Pri výrobe prechádzajú špeciálnymi technologickými procesmi, v rámci ktorých sa zjednocuje ich štruktúra. Stávajú sa tak odolnými voči teplu.

Zapamätajte si: Dôležitým parametrom kuchynských olejov je bod zadymenia. Hovorí o tom, pri akej teplote dochádza k dymeniu a výraznej degradácii oleja.

Nerafinované rastlinné oleje lisované za studena zvládajú vysoké teploty zvyčajne horšie. Obsahujú totiž širšie spektrum rôznych látok. Avšak, každý olej vplyvom vysokých teplôt stráca svoje pôvodné vlastnosti – niektorý rýchlejšie, iný pomalšie. Tým, že sa mení jeho chemické zloženie, dochádza k prirodzenej degradácii. V dôsledku nej sa už ďalej nedá používať a musí sa zlikvidovať.

hands pouring oil green salad

Prirodzená strata vlastností

Kuchynské oleje strácajú svoje vlastnosti aj prirodzene – bez toho, aby boli vystavené vysokým teplotám. Aj v tomto prípade platí, že najodolnejšie sú rafinované oleje a najcitlivejšie zas za studena lisované druhy.

Zo vzduchu sa do oleja prirodzene dostávajú rôzne látky, ktoré spúšťajú chemické procesy narúšajúce jeho pôvodnú kvalitu. Degradáciu významne urýchľuje aj slnečné žiarenie. To spôsobuje rýchlejšiu oxidáciu. Takto znehodnotený olej sa už častokrát nedá zužitkovať na varenie. Naopak, považuje sa za použitý, pričom je potrebné recyklovať ho.

Praktický tip: Chcete, aby vám nepoužitý kuchynský olej vydržal čo najdlhšie? Skladujte ho na tmavom mieste v uzatvorenom obale. Za studena lisované oleje sú obvykle balené v tmavých sklenených nádobách práve preto, aby nedegradovali tak rýchlo.

Použitý olej nemusí byť len z kuchyne

Samozrejme, pod pojmom použitý olej sa nemusí automaticky myslieť len kuchynský odpad. Aj mazivá v motoroch či prevodovkách podliehajú prirodzenému opotrebovaniu. Zabúdať netreba ani na špeciálne hydraulické, palivové či turbínové oleje. Vplyvom vysokých teplôt či mechanického namáhania sa mení ich chemická štruktúra a dochádza k strate pôvodných vlastností.Podobne ako v prípade kuchynských olejov, aj pri všetkých ostatných typoch platí, že musia byť ekologicky zlikvidované. Je zakázané vylievať ich do kanalizácie či životného prostredia. Sú totiž mimoriadne nebezpečné pre prírodu.

close up auto mechanic hand pouring replacing fresh oil into car engine auto repair garage automobile maintenance industry concept

Prečo môže byť použitý jedlý olej nebezpečný?

Na prvý pohľad by sa síce mohlo zdať, že použitý kuchynský olej je v podstate „nevinným“ odpadom, no opak je pravdou. To, že pochádza z rastlín či živočíchov, však ešte neznamená, že ho môžete len tak vyliať do prírody. Odhaduje sa, že ročne sa do životného prostredia dostane viac ako 90 000 ton olejov. Tie kontaminujú pôdu a podzemné vody, v dôsledku čoho spôsobujú úhyn mnohých živočíchov a rastlín.

Vedeli ste, že podľa oficiálnych odhadov dokáže 1 kg použitého oleja znečistiť takmer 5 000 000 litrov pitnej vody?

Veľkou nevýhodou použitých olejov je skutočnosť, že keď sa raz dostanú do prírody, ich prirodzený rozklad je extrémne pomalý. Spôsobujú tak dlhodobé znečistenie, s ktorým sa dá len veľmi ťažko bojovať.

Ako sa dá zužitkovať použitý kuchynský olej?

Nesprávne zlikvidovaný použitý olej je mimoriadne nebezpečný. Naopak, pokiaľ sa správnym spôsobom recykluje, dokáže byť veľmi užitočný. Najčastejšie sa z neho vyrábajú biopalivá. Vďaka moderným technológiám je v dnešnej dobe možné z 1 litra použitého oleja vyrobiť až 0,9 litra biopaliva.Biopalivá sa v súčasnosti využívajú čoraz častejšie. Napríklad, tvoria významnú zložku pohonných hmôt pre poľnohospodárske stroje. Avšak, stále prebiehajú experimenty, ktorých cieľom je zistiť, ako ich naplno využívať aj v prípade spaľovacích motorov osobných vozidiel.

pork gd715d5f6e 1920

Ekologická likvidácia oleja bez starostí

Nezabúdajte, že pokiaľ prevádzkujete vlastný gastro podnik, zo zákona máte povinnosť použitý kuchynský olej ekologicky likvidovať. V praxi to znamená, že musíte uzatvoriť zmluvu s certifikovanou spoločnosťou, ktorá má oprávnenie vykonávať zber a recykláciu použitých kuchynských olejov.

Pokiaľ hľadáte spoľahlivého partnera, ktorý sa postará o odvoz a likvidáciu použitého kuchynského oleja, stačí nás kontaktovať. Zabezpečíme nielen jednorazový, ale aj pravidelný zber priamo z vašej prevádzky. Okrem toho, že vám poskytneme vhodné nádoby, vám v prípade potreby aj dovezieme čistý olej podľa vášho výberu. Nemusíte tak vôbec nič riešiť. Čo je však najdôležitejšie, môžete mať istotu, že použité oleje z vašej prevádzky budú efektívne zužitkované pre lepšiu budúcnosť nás všetkých.Zdroje obrázkov: pixabay.com, freepik.com

    Objednajte si olej – rýchlo a efektívne

    O všetko sa postaráme za Vás. Nový olej Vám doručíme a použitý zoberieme.
    Napíšte nám a my sa Vám obratom ozveme.

    ochrany osobných údajov