Ako prebieha zber použitého kuchynského oleja na Slovensku?

Vedeli ste, že použitý kuchynský olej môže mať podobne škodlivý vplyv na životné prostredie ako rozliata ropa? Práve preto sa mu v dnešnej dobe venuje zvýšená pozornosť. Pre podnikateľov a samosprávy platia prísne pravidlá týkajúce sa jeho ekologickej likvidácie. Ako vlastne funguje zber oleja a aké máte možnosti, ak prevádzkujete vlastný gastro podnik?

lasse bergqvist ro3H4mJIArA unsplash

Zber oleja a jeho význam

Hoci použitý olej z kuchyne na prvý pohľad vyzerá ako bezvýznamná tekutina, v skutočnosti sa dá využiť hneď niekoľkými spôsobmi. Najčastejšie sa z neho vyrábajú biozložky do motorovej nafty. Z jedného litra použitého rastlinného oleja je možné vyprodukovať až 0,9 litra biopaliva. Prípadne, dajú sa z neho vyrábať rôzne druhy plastov. Zber má preto z hľadiska ekológie a šetrenia prírodných zdrojov veľký prínos.

Riziko poškodenia životného prostredia

V minulosti bolo zvykom vylievať použitý kuchynský olej do výlevky či toalety, v dôsledku čoho sa dostával do kanalizácie. Spôsoboval tak jej znečisťovanie, neraz aj upchávanie. Navyše, priťahoval potkany a iné živočíchy, ktoré zapríčiňovali značné problémy. No a v neposlednom rade, vznikali kvôli nemu ťažkosti pri čistení odpadových vôd. 

Vedeli ste, že keď do vody vylejete kuchynský olej, živočíchom uškodíte rovnako, ako keby ste vodu znečistili ropou? Olej totiž zabraňuje prestupu kyslíka pod hladinu, čím spôsobuje napríklad úhyn rýb. A zároveň pokrýva telá živočíchov, ktoré sa následne ľahšie utopia alebo stanú korisťou predátorov.

restaurant gc574f5657 1920

Povinný triedený zber kuchynského oleja

V snahe chrániť životné prostredie bol na Slovensku uzákonený povinný triedený zber použitých jedlých olejov a tukov z domácností. Obce majú povinnosť zabezpečiť, aby občania zbierali starý kuchynský olej a odovzdávali ho na ekologickú likvidáciu. 

Špecifickou kapitolou sú gastro podniky. Tie majú povinnosť zabezpečiť si odvoz a ekologickú likvidáciu použitých kuchynských olejov samostatne. V praxi to znamená, že musia uzatvoriť zmluvu o ich odvoze a likvidácii s certifikovanou spoločnosťou, ktorá je oprávnená poskytovať takéto služby.

Zber a odvoz oleja z domácností

Zákon nedefinuje, akým spôsobom musia obce zabezpečiť triedený zber. Niektoré sprostredkúvajú vyzdvihnutie nádob s použitým olejom priamo v jednotlivých domácnostiach, iné využívajú zberné kontajnery alebo zriaďujú miesta, kde sa dá olej odovzdať. Vyzbieraný použitý olej sa následne odváža do spoločností, ktoré ho spracúvajú a využívajú na výrobu biopalív či plastov. 
Olej z domácností štandardne nie je vykupovaný, takže za jeho odovzdanie nedostanete finančnú odmenu. Avšak, pokiaľ sa do zberu nezapojíte a budete ho vylievať do odtoku, hrozí vám vysoká pokuta.

woman chef cooking vegetables pan

Zber oleja z gastro prevádzok

Gastro prevádzky obvykle využívajú služby spoločností, ktoré vo vopred dohodnutých intervaloch chodia olej zbierať. Zároveň môžu doviezť nové druhy olejov podľa požiadaviek podniku. Tieto firmy olej najčastejšie vykupujú, resp. ponúkajú za neho určitú protihodnotu.

Ako správne zbierať použitý olej?

Použitý kuchynský olej sa dá ďalej zužitkovať len za predpokladu, že je čistý. Nemal by teda obsahovať zvyšky jedla. Stačí, keď si doma alebo vo vašej prevádzke vyčleníte priehľadnú plastovú nádobu s dostatočným objemom, do ktorej budete použitý olej prelievať. 

Ideálnym riešením je liať ho cez sitko, aby ste zachytili prípadné nečistoty. Nezáleží na tom, či používate ten najlepší olej na vyprážanie, alebo nejakú lacnejšiu alternatívu. Všetky druhy môžete nalievať do jednej zbernej nádoby.

Zber oleja z gastro prevádzok bez starostí

Pokiaľ prevádzkujete vlastný gastro podnik a hľadáte spoločnosť, ktorá sa postará o kompletný olejový servis, sme vám k dispozícii. Máme všetky potrebné osvedčenia, ktoré nás oprávňujú zabezpečovať zber použitého kuchynského oleja z gastro prevádzok. Ako to funguje?

pylyp sukhenko y XZf TNRms unsplash

Rýchlosť a spoľahlivosť

Na začiatku spolupráce vám doručíme zmluvu o ekologickej likvidácii oleja, ktorú od vás môžu požadovať rôzne úrady. Následne je len na vzájomnej dohode, ako často budeme do vašej prevádzky chodiť po použitý olej. Zadarmo vám poskytneme kvalitnú zbernú nádobu, ktorú vám pri vyzdvihnutí hneď vymeníme za novú. Zároveň vám vždy vystavíme potvrdenie o odbere a ekologickej likvidácii. 

Olej štandardne zbierame 1-krát za mesiac, avšak v prípade potreby ho vieme prísť vyzdvihnúť aj častejšie. Stačí nás kontaktovať a my sa postaráme o jeho flexibilný odvoz bez dlhého čakania. 

Výhodný výkup oleja

Za použitý rastlinný olej vám pri vyzdvihnutí vyplatíme dohodnutú odmenu. Tá môže slúžiť aj ako motivácia pre vašich zamestnancov, aby sa snažili zbierať každý jeden milliliter. 

Dovoz čistého oleja

Pre gastro prevádzky poskytujeme nielen odvoz špinavého oleja, ale aj dovoz čistého. Vyberať si môžete zo širokej ponuky kvalitných olejov na vyprážanie, smaženie, varenie či do studenej kuchyne. Následne nám stačí oznámiť, aký objem jednotlivých olejov potrebujete a my vám ich dovezieme priamo pred dvere vášho podniku. Odbremeníme vás tak od zbytočných starostí a pomôžeme vám fungovať efektívnejšie.

Zdroje obrázkov: unsplash.com, freepik.com, pixabay.com

    Objednajte si olej – rýchlo a efektívne

    O všetko sa postaráme za Vás. Nový olej Vám doručíme a použitý zoberieme.
    Napíšte nám a my sa Vám obratom ozveme.

    ochrany osobných údajov