Čo robiť s použitým olejom? Spoznajte možnosti jeho ekologickej likvidácie

Či už prevádzkujete gastro podnik, alebo si sami varíte v domácnosti, s kuchynskými olejmi sa pravdepodobne stretávate hneď niekoľkokrát za týždeň. Sú totiž neoddeliteľnou súčasťou mnohých tepelných úprav jedál. A okrem toho, vo veľkej miere sa využívajú aj v studenej kuchyni. Každodenná produkcia použitého oleja je tak nielen na Slovensku, ale aj v iných krajinách sveta, jednoducho obrovská. Práve preto je dôležité dbať na jeho správnu likvidáciu. Čo by ste o nej mali vedieť?

side view mushroom frying with stove fire human hand pan

Prečo môže byť použitý olej nebezpečný?

Keď sa rafinovaný či nerafinovaný kuchynský olej zahrieva, prirodzene dochádza k zmenám v jeho chemickej štruktúre. Vznikajú v ňom nové zlúčeniny, ktoré narúšajú jeho prirodzené vlastnosti. Navyše, môžu byť nebezpečné pre človeka. Niektoré vedecké štúdie prišli na to, že prepálený kuchynský olej dokáže mať značné karcinogénne účinky. Jeho konzumácia tak môže zvyšovať riziko vzniku rakoviny.

Škodlivý vplyv na živočíchy a rastliny

Použitý kuchynský olej predstavuje veľké riziko aj pre samotnú prírodu. Pokiaľ sa dostane do pôdy či vody, dokáže vážne ohroziť život rozličných zvierat a rastlín. Výskumy ukázali, že 1 kg rastlinného oleja môže znečistiť takmer 5 miliónov litrov čistej vody. Čo je skutočne obrovské číslo. A zároveň jednoznačný dôvod na to, aby sme sa všetci zamýšľali nad jeho ekologickou likvidáciou.

Vedeli ste, že napriek ekologickým opatreniam sa aj v dnešnej dobe každoročne dostáva do pôdy viac ako 90 000 ton olejov? Je na nás všetkých, aby sme toto vysoké číslo postupne znižovali.

Použitý jedlý olej nikdy nevylievajte do výlevky!

V minulosti bolo bežným zvykom, že sa použité oleje jednoducho vylievali do výlevky. To však spôsobovalo vážne problémy. Keď totiž v kanalizácii horúci olej rýchlo vychladne, spolu s tuhým odpadom vytvorí mazľavú zmes, ktorá rýchlo tuhne. Tá sa v potrubiach následne usádza na stenách, pričom dochádza k postupnému nabaľovaniu a upchávaniu. Dôsledkom sú ťažkosti s odtekaním vody a jediným riešením je nákladné prečistenie rúr.Použitý kuchynský olej vyliaty do výlevky, ktorý prejde do čističky odpadových vôd, zároveň spôsobuje problémy v rámci čistiacich procesov. Hrozí, že jeho časť unikne do vody či pôdy a bude tak negatívne vplývať na okolitú prírodu.

portrait asian traveler man glasses pouring sunflower oil into frying pan outdoor cooking traveling camping lifestyle concept

Správna likvidácia použitého oleja

Čo robiť s použitým olejom, aby ste negatívne nevplývali na životné prostredie? Riešenie je jednoduché. Stačí ho odovzdať spoločnosti, ktorá sa zaoberá jeho spracovaním. Podľa najnovších zákonov majú obce na Slovensku povinnosť zabezpečiť zber použitých kuchynských olejov. Tie sú následne odovzdávané na ekologickú likvidáciu.

Použité oleje z domácnosti

V prípade použitých olejov z domácnosti sa stačí informovať, kde sa vo vašej blízkosti nachádza zberné miesto. Niektoré obce dávajú do každej domácnosti samostatnú nádobu, v iných je potrebné oleje zaniesť napríklad na obecný úrad. Stačí, keď budete mať doma pripravenú fľašku určenú na zbieranie použitého oleja. Keď sa naplní, jednoducho ju zanesiete na stanovené miesto.

Nezabúdajte: Predtým, ako po pražení umyjete panvicu v tečúcej vode, všetok olej vylejte do zbernej nádoby. A jeho zvyšky utrite pomocou handričky. Maximálne tak eliminujete kontamináciu vody.

Je možné použitý olej kompostovať?

Malé množstvá použitých jedlých olejov je teoreticky možné kompostovať, podobne ako klasický kuchynský odpad. Treba si však dávať veľký pozor na to, aby sa olej nedostal do pôdy pod kompostom. To je možné zabezpečiť napríklad prostredníctvom pilín, ktoré ho účinne nasajú. V každom prípade, bezpečnejším aj komfortnejším riešením je odovzdať ho na zbernom mieste v nádobe.

compost gb252649fd 1280

Použité oleje z firiem

Pre gastro prevádzky neplatí, že zber použitých olejov majú na starosti obce. Každý podnik si musí sám zabezpečiť zmluvu so spoločnosťou, ktorá vykonáva ekologickú likvidáciu oleja. Potvrdenie o zbere oleja je veľmi dôležité, keďže ho môžu vyžadovať niektoré úrady.

Čo sa deje s použitým kuchynským olejom?

Napriek tomu, že použitý kuchynský olej sa môže na prvý pohľad javiť ako bezcenný, v skutočnosti sa dá ďalej efektívne zužitkovať. Kým v minulosti sa obvykle likvidoval v spaľovniach, v dnešnej dobe sa čoraz častejšie využíva na výrobu ďalších produktov – napríklad prísad do ekologických palív pre spaľovacie motory, ktoré obvykle tankujú poľnohospodárske stroje.

Vedci neustále pracujú na tom, aby sa použité kuchynské oleje dali ešte efektívnejšie zužitkovať aj v rámci spaľovacích motorov osobných vozidiel. Taktiež skúmajú spôsoby, ako ich premeniť na iné zaujímavé produkty. Zber olejov je tak z hľadiska dlhodobej udržateľnosti života na našej planéte a šetrenia prírodných zdrojov mimoriadne prospešný.

Zber použitého oleja z gastro prevádzok

Pokiaľ ako prevádzkovateľ gastro podniku nechcete mať žiadne starosti s pravidelnou ekologickou likvidáciou použitých olejov, môžete využiť naše služby. Poskytujeme kompletný olejový servis, ktorý zahŕňa predovšetkým pravidelný zber použitého oleja a dovoz toho čistého z našej širokej ponuky.

Zabezpečíme flexibilné riešenie odvozu a dovozu olejov, ktoré sa jednoducho zladí s vašimi firemnými procesmi. Celý olejový servis tak bude prebiehať spoľahlivo a úplne automaticky, bez potreby vašich pravidelných zásahov. Tým, že sa odbremeníte od takýchto dôležitých povinností, získate viac času na ďalšie aktivity, ktorými môžete posúvať vaše podnikanie na vyššiu úroveň.

Zdroje obrázkov: freepik.com, pixabay.com

    Objednajte si olej – rýchlo a efektívne

    O všetko sa postaráme za Vás. Nový olej Vám doručíme a použitý zoberieme.
    Napíšte nám a my sa Vám obratom ozveme.

    ochrany osobných údajov