Ekologická reštaurácia: Ako chrániť planétu, znížiť náklady a osloviť viac zákazníkov?

Ekológia je dnes jednou z najčastejšie diskutovaných tém. Dôsledkom je, že bežní ľudia si čoraz viac uvedomujú dopad svojich aktivít a snažia sa prispievať k šetreniu životného prostredia. Na ochranu prírodných zdrojov a trvalú udržateľnosť by ste mali brať ohľad aj ako majiteľ alebo prevádzkovateľ reštaurácie. A to nielen preto, aby ste boli IN. Jednoduchou úpravou niektorých procesov a činností dokážete skutočne pomôcť planéte, oslovíte nové cieľové skupiny zákazníkov a v neposlednom rade viete významne znížiť vaše náklady na podnikanie. Poradíme vám, ako na to.

environmentally friendly disposable recyclable tableware
Zdroj obrázka: freepik.com

Tipy, ako zlepšiť ekologickosť reštaurácie

Hoci na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že vybudovanie ekologickej reštaurácie je časovo a finančne náročné, opak je pravdou. Na to, aby ste významne prispeli k ochrane životného prostredia, častokrát stačí vykonať len niekoľko malých zmien. Prinášame vám prehľad tých najvýznamnejších, ktoré viete jednoducho aplikovať do praxe aj vy. Ktoré z nich vyskúšate ako prvé?

1. Vyhadzujte menej jedla

Štatistiky sú alarmujúce. Podľa prieskumu spoločnosti Restaurant Hospitality gastro prevádzky po celom svete každý rok vyprodukujú až 11 ton potravinového odpadu. Ide napríklad o neskonzumované jedlá. No významnú časť tvoria aj suroviny, ktoré sú po záruke alebo sa jednoducho pokazili.

Naša rada: Spravte si vo vašej gastro prevádzke malú analýzu. Vždy, keď budete nejaké potraviny vyhadzovať, zapíšte si, aký bol dôvod ich likvidácie. Na konci mesiaca si vyhodnoťte získané dáta a podniknite kroky, aby ste v budúcnosti takéto plytvanie eliminovali.

Keď obmedzíte plytvanie potravinami, prírodné zdroje nám vydržia dlhšie a spotrebuje sa menej energie na spracovanie, výrobu, balenie či transport. Nehovoriac o tom, že ušetríte nemálo peňazí a váš rozpočet budete vedieť využiť efektívnejšie – napríklad na marketing alebo materiálové zveľaďovanie podniku.

2. Vytvorte si presné plány

S prvým bodom veľmi úzko súvisí plánovanie. Keď si vytvoríte presný harmonogram, kedy nakúpite ktoré potraviny a ako ich zužitkujete, dokážete znížiť riziko vzniku zbytočného odpadu.

Praktický tip: Najpresnejšie plány sú založené na dlhodobom pozorovaní procesov. Všímajte si vyťaženie vašej prevádzky v jednotlivých dňoch, záujem o konkrétne jedlá a rôzne výkyvy. Všetky tieto faktory zvážte pri plánovaní nákupov či využitia skladu.

3. Nakupujte lokálne potraviny

Na našom území sa pestuje veľa každodenne používaných surovín a vyrába množstvo kvalitných potravín. Tým, že pri nákupe uprednostníte slovenské výrobky, podporíte lokálne firmy a našu ekonomiku. Navyše, významným spôsobom prispejete aj k ochrane životného prostredia.Z výskumov totiž vyplýva, že veľký podiel na celosvetovo vyprodukovaných emisiách má práve doprava. Ak nakúpite slovenské paradajky namiesto španielskych, aj vďaka vám sa ušetria stovky kilogramov škodlivín, ktoré by boli vypustené do ovzdušia pri preprave kamiónmi či loďami.

close up box with ripe vegetables
Zdroj obrázka: freepik.com

4. Šetrite energie

Významnou motiváciou na šetrenie energií je ich výrazné zdražovanie, ktoré je prepojené s rastúcou infláciou. Tým, že znížite spotrebu elektrickej energie či plynu, však zároveň zvyšujete ekologickosť vašej prevádzky.

Pýtate sa, ako čo najefektívnejšie šetriť energie? Ak máte prevádzku v starej budove, zvážte jej zateplenie, prípadne výmenu okien a dverí. Používajte systém rekuperácie zabezpečujúci neustále vetranie bez významných tepelných strát. Nahraďte starú klimatizáciu modernejšou. Zakúpte si efektívnejší zdroj tepla. Vymeňte zastaralé spotrebiče v kuchyni. Nainštalujte si na strechu fotovoltické panely. Vidíte? Možností je naozaj veľa. Ide o investície, ktoré sa vám dokážu veľmi rýchlo vrátiť v podobe zdravšej planéty a ušetrených nákladov. A takisto v podobe nových hostí, ktorí dozaista ocenia váš šetrný prístup.

Nezabúdajte: Spotrebu energií viete znížiť aj drobnosťami – napríklad používaním moderných LED žiaroviek namiesto klasických vláknových. Aj takáto malá zmena vám môže ročne ušetriť desiatky eur.

5. Obmedzte neekologické balenia

Ekologicky uvedomelí ľudia si nechcú kupovať potraviny v plastových obaloch, prípadne nápoje s klasickými plastovými slamkami. Ponúkate dovoz, resp. jedlá balíte, aby si ich vaši zákazníci mohli zobrať so sebou? Uprednostnite obalové materiály, ktoré sú dlhodobo udržateľné a šetrné k životnému prostrediu.

Vedeli ste, že podľa dát Európskej komisie až 80 % odpadu v moriach tvoria plasty? V oceánoch každý rok skončí až 8 miliónov ton plastov. Je na každom z nás, aby sme prispeli k aktívnemu riešeniu tohto problému.Plastové balenia či príbory môžete jednoducho nahradiť papierovými alebo drevenými. Dobrou alternatívou sú tiež obaly určené na viacnásobné použitie. Napríklad, sklenená fľaška, ktorú si váš zákazník raz kúpi a následne mu do nej viete viackrát načapovať nápoj. Moderným trendom sú dokonca aj cestovinové slamky a tácky. Po použití sa dajú uvariť a zjesť.

high angle packed food prepared takeaway
Zdroj obrázka: freepik.com

6. Trieďte odpad – vrátane kuchynského oleja

Samozrejme, jedným z najlepších spôsobov, ako môžete vašu prevádzku spraviť ekologickejšou, je správne triedenie odpadu. Pozornosť ale nevenujte len plastom, papieru, sklu a kovu. Nezabúdajte separovať bioodpad a čo je hlavné, použitý kuchynský olej.

Pripomíname: Ako gastro prevádzka máte zo zákona povinnosť zabezpečiť si ekologickú likvidáciu použitého kuchynského oleja. Nesmiete ho vylievať do kanalizácie či umývadla. Ak porušíte toto nariadenie, nielenže vedome znečisťujete pôdu, ale ešte k tomu vám hrozí vysoká pokuta.

Použitý kuchynský olej sa dá recyklovať. Využíva sa napríklad na výrobu ekologických palív pre spaľovacie motory, prípadne pri produkcii plastov. Jeho zber tak rozhodne má zmysel.

Ekologická a efektívna gastro prevádzka aj vďaka TrafinOil

Odvážanie použitého kuchynského oleja na ekologickú likvidáciu je pre mnohých majiteľov a prevádzkovateľov gastro podnikov veľká starosť naviac. Pokiaľ však využijete naše výhodné služby, nemusíte sa ním vôbec zaoberať!Ponúkame výhodný odvoz použitého oleja. Vo vopred dohodnutom čase prídeme priamo do vašej prevádzky, vyzdvihneme nádoby s olejom a zapožičiame vám nové. Olej vykúpime za najvýhodnejšiu cenu a poskytneme vám doklad o jeho ekologickej recyklácii. Okrem toho zabezpečíme aj dovoz čistých olejov. Pomôžeme vám tak fungovať ekologickejšie a efektívnejšie!

    Objednajte si olej – rýchlo a efektívne

    O všetko sa postaráme za Vás. Nový olej Vám doručíme a použitý zoberieme.
    Napíšte nám a my sa Vám obratom ozveme.

    ochrany osobných údajov