Prečo sa zbiera použitý kuchynský olej?

Nezáleží na tom, či prevádzkujete vlastný gastro podnik, alebo si len doma občas niečo pripravíte vo fritéze či na panvici. Minimálne raz za čas sa teda stretávate s použitým olejom. Na prvý pohľad môže síce vyzerať neškodne, no keď sa dostane do prírody, dokáže napáchať veľké škody. Práve preto je dôležité venovať zvýšenú pozornosť jeho zberu. Čo všetko by ste mali vedieť o vašich povinnostiach? A prečo je ekologická likvidácia použitého oleja taká podstatná pre lepšiu budúcnosť nás všetkých?

cook is fry vegetables with spices sauce wok flame cooking process asian restaurant
Zdroj obrázka: freepik.com

Zber použitého oleja už nie je dobrovoľný

V minulosti nebol zber použitého kuchynského oleja prísne regulovaný zákonmi. Napríklad, v domácnosti ste ho mohli vylievať do odtoku. Takmer nikto neriešil jeho zber či ekologickú likvidáciu. Štúdie však ukázali, že takýto prístup je mimoriadne nebezpečný a z dlhodobého hľadiska môže byť príčinou vážnych ekologických problémov. A tak sa zákonodarcovia začali intenzívne zaoberať aj touto témou a pripravili novú legislatívu, ktorá sa týka nás všetkých.

Zber použitého oleja z domácností

Obce majú po novom povinnosť zabezpečiť triedený zber použitého kuchynského oleja z domácností. To znamená, že musia vyčleniť miesto, kde obyvatelia môžu odovzdať nádoby s použitým olejom. Prípadne, ako alternatívu môžu zabezpečiť pravidelný odvoz použitého oleja priamo z jednotlivých domácností.

Vám tak ostáva len jediné – namiesto vylievania použitého oleja od umývadla, drezu či toalety ho zbierať do vhodnej nádoby. Tú následne odovzdáte smetiarom, resp. zanesiete na zberné miesto.

Praktický tip: Ak neviete, akým spôsobom je zber použitého oleja riešený v mieste vášho bydliska, informujte sa na obecnom či mestskom úrade.

Zber použitého oleja z gastro prevádzok

Pre gastro prevádzky platia iné pravidlá než pre domácnosti. Zber použitého oleja v tomto prípade už nemá na starosti obec. Musí si ho zabezpečiť podnik sám. Prevádzkovateľ, resp. majiteľ, môže nádoby s použitým olejom nosiť na zberné miesta, prípadne vie využiť výhodný výkup od firiem, ktoré ho prídu vyzdvihnúť – napríklad od našej spoločnosti Trafin Oil.

Vedeli ste, že za nesplnenie tejto povinnosti hrozia majiteľom gastro prevádzok vysoké pokuty? Preto je potrebné precízne dodržiavanie všetkých nových legislatívnych požiadaviek.

fat gf93f8a0cd 1280
Zdroj obrázka: pixabay.com

Prečo zbierať použitý kuchynský olej?

Na zber použitého kuchynského oleja by ste mali dbať nielen preto, že je povinný. V skutočnosti má totiž veľký praktický aj ekologický význam.

Zníženie rizika upchatia kanalizácie

Použitý kuchynský olej je síce tekutý, no častokrát obsahuje spáleniny a rôzne iné pevné čiastočky. Keď sa teda v takejto forme dostane do kanalizácie, neodtečie spolu s vodou do čističky, ale usadí sa na stenách potrubí. Spočiatku tak vytvára mazľavý povlak, ktorý postupne tuhne a následne sa nedá len tak ľahko odstrániť. V dôsledku toho vznikne akási zátka brániaca voľnému prietoku vody.

Upchatá kanalizácia je problémom, ktorý zasahuje veľa ľudí. Nehovoriac o tom, že riešenie býva v takomto prípade pomerne nákladné. Zberom použitého oleja však vieme takémuto upchávaniu jednoducho predchádzať.

Vplyv na znečistenie prírody

Keď sa použitý kuchynský olej dostane do prírody, spôsobuje značné znečistenie. Dokáže totiž znehodnotiť milióny litrov pitnej vody, prípadne veľké časti pôdy. Okrem toho, zapríčiňuje odumieranie rastlín aj úhyn živočíchov. Veľký problém s ním majú napríklad vodné vtáky, ktorým sa môže od neho zalepiť perie. V dôsledku toho sa stávajú ľahkou korisťou predátorov. Nebezpečný je však aj pre ryby a mnohé ďalšie zvieratá.

Vďaka ekologickému zberu vieme zaistiť, že sa olej nedostane do prírody. Naopak, bude využitý tak, aby nijako negatívne neovplyvnil životné prostredie.

Na čo všetko sa využíva použitý olej?

Použitý kuchynský olej sa dá využiť na viacero účelov. Jeho zberom a recykláciou vieme prispieť k zefektívneniu výroby rozličných produktov a zmierneniu ťažby neobnoviteľných zdrojov energie. V podnikoch, ktoré sa zaoberajú recykláciou, sa čistí, perie, bieli, filtruje a neutralizuje. Následne sa dá ďalej zužitkovať.

rumpsteak g910c2f3e2 1280
Zdroj obrázka: pixabay.com

Výroba moderných biopalív

Použitý kuchynský olej sa najčastejšie využíva na výrobu bionafty, ktorá má podobné vlastnosti ako klasická nafta. Avšak, nezaťažuje prostredie sírou a pri prevádzke produkuje menej oxidu uhličitého. Ten je azda najznámejším skleníkovým plynom spôsobujúcim globálne otepľovanie. Benefitom biopaliva sú tiež výborné mazacie schopnosti, vďaka ktorým dokáže predlžovať životnosť motora. V konečnom dôsledku tak prispieva k šetreniu prírodných zdrojov.

Vedeli ste, že na to, aby mohol klasický spaľovací motor bežať na biopalivá, musí obvykle prejsť iba malými úpravami? V dnešnej dobe ich najčastejšie využívajú poľnohospodárske stroje. Vedci však neustále hľadajú nové spôsoby, ako ich naplno uplatniť aj v osobnej doprave.

Produkcia plastov

Výhodou použitého rastlinného oleja je aj skutočnosť, že dokáže priaznivo ovplyvňovať technologické vlastnosti surovín, z ktorých sa vyrábajú plasty. Vďaka nemu sa môžu spracovávať pri nižšej teplote, čím sa uľahčuje práca a šetrí energia. Oleje sa takýmto spôsobom využívajú napríklad pri produkcii moderných plastových strešných krytín.

Zbierajte olej bez starostí

Pokiaľ chcete ako majiteľ či prevádzkovateľ gastro podniku prispieť k šetreniu životného prostredia, plus spĺňať všetky legislatívne požiadavky, môžete využiť naše výhodné služby zberu použitého oleja. Vďaka nim nemusíte nádoby s olejom voziť na zberné miesto a strácať tak čas. V pravidelných intervaloch ich prídeme vyzdvihnúť priamo do vašej pobočky. Vy sa tak nemusíte o nič starať. A samozrejme, vystavíme vám aj potvrdenie o ekologickej likvidácii, ktoré od vás môžu požadovať úradníci.

Mimochodom, využiť môžete aj naše ďalšie praktické služby – napríklad odvoz kuchynského bioodpadu či dovoz čistých olejov podľa vášho výberu.

    Objednajte si olej – rýchlo a efektívne

    O všetko sa postaráme za Vás. Nový olej Vám doručíme a použitý zoberieme.
    Napíšte nám a my sa Vám obratom ozveme.

    ochrany osobných údajov